Adleryan kuramın pozitif psikoloji bağlamında değerlendirilmesi

Volume 4 - Issue 1
Bengü Ergüner Tekinalp
Pages: 34-49 Download Count : 4402 View Count: 3417 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Adleryan kuram insancıl, varoluşçu, kısa süreli, çözüm odaklı, feminist ve çok kültürlü yaklaşımlara öncülük etmiş bir kuramdır. Kuramın gerek psikolojik danışma, gerekse çocuk ve ebeveyn eğitimi ve rehberliği, eğitim psikolojisi, evlilik ve aile terapisi ve örgütsel psikoloji alanında uygulamaları mevcuttur. Adleryan kuram pek çok kurama öncülük etmiş olmasına rağmen, çoğunlukla etkileri alanyazında göz ardı edilmiştir. Bütüncül, güçlü yanlara odaklı, insancıl, danışanları sorunlarının üstesinden gelme kapasitesine sahip bireyler olarak gören bir kuram olarak kuramın pozitif psikoloji akımı ile pek çok benzer yanı bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Adleryan kuram ile pozitif psikolojinin benzerliklerini açıklamak, Adleryan kuramı pozitif psikoloji bağlamında değerlendirmek, ve kuramın pozitif psikoloji ile ilişkili kavramlarını pozitif psikoloji ışığında ele alarak araştırmacı ve ruh sağlığı uzmanlarına kaynak olmaktır.

Keywords

  • Adleryan Kuram
  • pozitif psikoloji
  • kuramsal altyapı
Download PDF