Anlamlı iş ile psikolojik iyi oluş ilişkisi

Volume 5 - Issue 1
Hatice Necla Keleş
Pages: 154-167 Download Count : 2547 View Count: 2347 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


İçinde bulunduğumuz dünyada hızlı bilgi akışı ve değişen çevre koşullarına uyum sağlamanın giderek önem kazanması örgüt psikolojisi alanında yeni konuları gündeme getirmektedir. Söz konusu konular farklı kültür, sektör ve ölçekte de olsa çalışanların zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde yaşadıkları ve hissettikleri ile ilgili olmaktadır. Anlamlı iş algısının çeşitli bireysel ve örgütsel çıktılar ile ilişkili olabileceği tahmin edilmekte olup çalışanların işlerini anlamlı bulma düzeylerinin gerek yaşam kalitelerini gerekse örgütsel çıktıları etkileyebileceği düşünülmektedir. Buradan hareketle; bu araştırma bankacılık sektörü çalışanlarının yaptıkları işleri anlamlı bulma düzeylerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini yordayıp yordamadığını belirleme amacını taşımaktadır. Araştırma İstanbul ilinde faaliyet gösteren uluslararası bir bankada görev yapan 162 çalışan ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “İş Anlamı Envanteri” ve “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Her iki ölçeğin araştırma grubuna aynı anda uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkilerin hesaplanması sonucu, bankacılık sektörü çalışanlarının işlerini anlamlı bulma düzeylerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini yordadığı tespit edilmiştir.

Keywords

  • Anlamlı iş
  • iyi oluş
  • psikolojik iyi olma
Download PDF