Volume 1 - Issue 1

January 2013

Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Pozitif psikolojinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında gelişimsel ve önleyici hizmetler bağlamında kullanılması

Ali Eryılmaz
Pages: 1-22

Pozitif psikoloji, gelişimini sürdürürken pek çok disiplin alanına katkılar sunmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) de bu alanlardan biridir. Bu çalışmada öncelikle pozitif psikolojinin temel kavramları, karakter güçlendirme ve önleyicilik konuları ele alınmıştır. Daha sonra pozitif psikoloji bağlamında eğitim ve PDR hizmetleri değerlendirilmiştir. Karakter güçlendirme ve önleyicilik bağlamında pozitif psikolojinin, PDR hizmetlerinde kullanılması konusuna değinilmiştir. Sonuç olarak psikolojik danışmanlar; bireylerin ustalaşma ve olumlu duygular yaşamalarında, yeteneklerinin ve güçlü yanlarının geliştirilmesinde, pekiştirilmesinde ve bunların yaşama aktarılmasında önemli birer köşe taşı konumundadırlar. Bu süreçte pozitif psikoloji bilgileri ve bulguları onlar için değerli birer araç olabilir.

View it in PDF

Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale

Tayfun Doğan Tarık Totan
Pages: 23-31

The Subjective Happiness Scale (SHS) is a scale developed to evaluate the global subjective happiness. The objective of this study is to examine the psychometric properties of the Turkish version of SHS in a community sample and undergraduate students. A total of 696 people (university group N= 348, Community group N= 222) have participated in the study. SHS, Oxford Happiness Questionnaire, Satisfaction with Life Scale, Life Orientation Test and Positive-Negative Affect Scale were used as data collection instruments. The psychometric properties of Turkish SHS have been analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis, internal consistency and criterion-related validity methods. The results have put forth that the Turkish SHS displays a unidimensional structure and that its internal consistency coefficient is at an acceptable level. In addition, Turkish SHS has shown good criterion-related validity with other tools used for measuring subjective well-being. As a result, it can be stated that the Turkish version of SHS is a valid and reliable measurement tool for evaluating subjective happiness.

View it in PDF

Turkish version of the Short Depression-Happiness Scale (SDHS): A validity and reliability study

Fatma Sapmaz Selin Temizel
Pages: 32-38

The current study aims to adapt the Short Depression-Happiness Scale (SDHS) to Turkish culture and to investigate the psychometric characteristics of this scale. There were 380 respondents (179 female/199 male) ranging in age from 16 to 78 years. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to explore construct validity of the SDHS and was correlated with OHQ-SF and SWLS as part of criterion-related validity. The reliability of the SDHS was analyzed by the internal consistency method. According to DFA results, that was conducted to determine whether the one-factor construct of the SDHS could be verified. Goodness of fit indices showed that a one-factor construct of the scale was also confirmed. Criterion-related validity analysis found that there were significant relationships between the SDHS and other measurement tools with regard to evaluating happiness. The internal consistency coefficient was .80. Findings suggest that the Turkish form of the SDHS has a one factor construct, which could be used as a valid and reliable measurement tool for evaluating depression and happiness.

View it in PDF